Založiť webovú stránku alebo eShop
 

MC Modráčik

Tvorivé dielničky

 

aktivita prebieha v herni MC pondelky od 10,00

Dieťa v jednotlivých vývinových štádiách zaznamenáva výrazne i menej viditeľné vývinové zmeny. Už okolo 13. – 16. mesiaca sa pokúša napodobniť čmáranie, čím rozvíja najmä jemnú motoriku. Postupne čmára spontánne, prechádza od držania ceruzky celou rukou do držania ceruzky prstami. Okolo dvoch rokov dokáže napodobniť vertikálnu čiaru, postupne nakresliť dokonca i kruh, či čiaru horizontálnu. Dieťa zaznamenáva veľký posun i v kognitívnej oblasti. V období medzi 25. – 36. mesiacom pozná aspoň dve farby, rozumie zápornému tvrdeniu, chápe rozdielu medzi malým a veľkým, priraďuje základné farby...

Najmä tieto dve oblasti sa snažíme u dieťaťa rozvíjať prostredníctvom štvrtkových aktivít na „Tvorivých dielničkách“. I tie najmenšie deti spoločne s dospelou osobou, ktorou sú sprevádzané majú možnosť stretnúť sa s farbami, rôznymi materiálmi, pomôckami a tvoriť svoje vlastné diela. Prostredníctvom manipulácie so štetcom, papierom, a ďalšími pomôckami rozvíjame aj hrubú motoriku detieťaťa. Od úchopu a vedenia pohybov rúčky dospelou osobou, pohyby dieťa postupne prirodzene prechádzajú do samostatného riadenia a postupne sa stávajú presnými. Aktivity detí sa obmieňajú, pracujú s prstovými, vodovými, akrylovými farbami. Vyrábajú jednoduché výrobky z prírodných materiálov i z rôznych úžitkových predmetov. Motivačným prvkom sú šikovné rúčky iných detí, ktoré sa aktivít zúčastňujú. Netreba sa báť experimentovať a nechať deti objavovať svoj vlatný talent vo výtvarnej oblasti.

 

 


TOPlist