Založiť webovú stránku alebo eShop
 

MC Modráčik

Pohybové a športové hry

 

aktivita prebieha v telocvični ScVC stredy od 10,00

Pohyb patrí k najprirodzenejším činnostiam človeka od jeho narodenia. Pohybový aparát dieťaťa sa po jeho narodení postupne vyvíja a cibrí. Postupne prechádza zložitým procesom – od pravaľovania sa, cez lozenie, až po samotnú chôdzu. Rozvoj pohybových schopností a osvojovanie si manipulačných zručností môžeme ovplyvniť už od mala. Vhodnou motiváciou by sme mali využívať prirodzenú túžbu dieťaťa po pohybe, aby sa v neskoršom veku naučilo efektívne využívať svoj voľný čas pohybom na čerstvom vzduchu a športom. Je dôležité, aby sme si uvedomovali, akú dôležitú úlohu zohráva pohyb v živote dieťaťa, aké má pozitívne účinky na fyzické zdravie a psychickú pohodu.  Už najmenšie deti sa tešia z rôznych pohybových hier. Poskokmi, cvalom, chôdzou, behom či lezením a riekankami motivovaný pohyb vyvoláva v deťoch kladné emócie a spokojnosť. Hrami na preliezačkách, hojdačkách, bicyklovaním a kolobežkovaním uspokojujú svoju prirodzenú túžbu po pohybe.

K tomuto chceme prispieť i pondelkovou aktivitou, ktorá prebieha v našom MC. Keďže máme k dispozícii, za dobrého slnečného počasia, ihrisko na uzavretom dvore a počas zimných dní priestory telocvične. Príďte medzi nás zacvičiť si so svojimi deťúrencami. Prostredníctvom súťaží a pohybových hier  sa postupne socializujú medzi ostatnými deťmi ešte skôr, ako prídu do kolektívu detí MŠ.


TOPlist